Prosjektet/filmene er realisert takket være finansiering fra:

Stiftelsen Trondheim Pirbad (Pirbadet)
Badelandene.no
Studentsatsing Trondheim Kommune
Studienettverket Study Trondheim
SIT
Finans Norge


Samarbeidspartnere

LOGO-pirbadet med bakgrunn-1-1.png
 
badelandene logo hvit.png
CAPA logo hvit.png
 

Vi vil også rette en takk til andre som har bidratt på ulike vis:

Therese Benjaminsen Jensen, badevert Pirbadet, for opprinnelig idé og ikke minst initiativ til hele prosjektet. Hun er også statist i noen av filmene.

De som har bidratt i forhold til «bakenfor-filmen», og gitt nyttige innspill på hvorfor det er viktig å ha fokus på drukning og hvilke problemstillinger som er relevante:

Oddvar Mæhle, badefaglig leder, Pirbadet.
Torbjørn Mæhlumsveen, Brann- og Redningssjef, Trondheim Brann- og Redningstjeneste
Egil G. Gjølme, Førstelektor i kroppsøving og idrettsfag ved NTNU

Postgirobygget ved Arne Hurlen. Takk for at vi har fått tillatelse til å bruke En Solskinnsdag som gjengangsmelodi!

Odd Roald Horjem – «Badesjefen»

Mari Helen Hammer og Henning R. Ulrichsen, som begge er statister i filmene (Pirbadet).

Sven Erik Knoff, daglig leder i FotoKnoff AS og Annikken Sandberg, direktør, Pirbadet, som begge har jobbet med hele prosjektet fra starten av og sett til at det har blitt fullført.

Vi er stolte av filmene våre og håper de vil nå ut bredt, og forhåpentligvis være et lite bidrag i kampen for å forhindre drukning.
— Annikken Sandberg, direktør, Pirbadet